Dịch vụ

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:
 
1. Xây dựng: thi công nhà dân dụng, nhà máy công nghiệp, trang trí nội thất
2. Thương mại: vật liệu xây dựng, vật tư ngành nước
3. Dịch vụ: Tư vấn thiết kế - Tư vấn thương vụ - Tư vấn Bất động sản
 
Công ty TNHH Liêm Tín
Office: 50 Mạc Cửu, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM
Tel: 08 3954 4231 - 3523 6038 - Fax: 08 3859 0246